ኣብ ዉሽጥን ወጻኢን እትነብር ህዝብና; መርበብ ሓቤሬታ tpdm.net ንዝተወሰነ እዋን ንኣንበብታ ሓቤሬታ ክትህብ ብዘይምጽንሓ ይቅሬታ እንዳሓተትና ኣብ ቀረባ እዋን ግን ንዉጹዕ ህዝብናን ንኹሉ ደጋፊ ፍትሓዊ ቃልስናን ሱሩዕ ሓበሬታ ክትህብ ከትጅምር ምኳና ነበስር። TPDM.NET i.......Coming Soon
m
m
m
m

ዕዉት ታሪኻዊ ካልኣይ ዉድባዊ ጉባኤ ዴምህት

m